Remote Sensing

Marina Durán Moro

Marina jobber med dataassimilering av sjøiskonsentrasjon (SIC) observasjoner i ROMS/CICE-modellen ved å bruke Ensemble Kalman Filter-tilnærmingen. Hun er involvert i SIRANO-prosjektet og undersøker assimilering av SIC Level-2 informasjon (individuelle baner) i stedet for daglige gjennomsnittskart.

Emily Down

Emily Down er basert i Tromsø og jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning i FoU-divisjonen, på OSI SAF operasjonelle sjøisovervåkningstjenester. For det meste jobber hun med sjøistype og isdrift.

Atle Sørensen

Atle Sørensen jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning i FoU-divisjonen. Han har jobbet med fjernmåling siden 2012, mest innen sjøiskonsentrasjon basert på passiv mikrobølge satelittdata.

Mari Anne Killie

Mari Anne Killie jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning ved Forsknings- og utviklingsdivisjonen hos Meteorologisk institutt. Hun har en doktorgrad i astrofysikk fra Universitetet i Oslo, og har jobbet med fjernmåling av snø siden 2007.

Øystein Godøy

Øystein Godøy leder Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning. Han er utdannet innenfor fjernmåling (meteorologi) og klimaanalyse (oseanografi). Godøy representerer WMO i SAON/IASC Arctic Data Committee, er dataforvalter for Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) og medlem av styringsgruppen for WMO Global Cryosphere Watch.

Signe Aaboe

Signe Aaboe jobber i Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning i FoU-divisjonen. Hun har en mastergrad i fysikk-geofysikk fra Københavns Universitet og en doktorgrad i fysisk oseanografi (2008) fra Universitetet i Bergen. Siden 2013 har hun jobbet som forsker innen fjernmåling av sjøis med hovedfokus på sjøisklassifisering kalkulert fra passive mikrobølgeradiometre og scatterometre.