Sjøisklassifisering

Nordlige halvkule Sørlige halvkule
Istype

latest sea ice

latest sea ice

Iskant

latest sea ice

latest sea ice

 

Sjøiskant og sjøistype er klassifiseringsprodukter med følgende definisjoner:

Klasser for sjøiskant

  • open water = åpent hav med ingen sjøis eller mindre enn 30% iskonsentrasjon
  • open ice = åpent isdekke med iskonsentrasjon mellem 30% and 70%
  • closed ice = lukket isdekke med iskonsentrasjon høyere enn 70%

Klasser for sjøistype

  • open water = åpent hav med ingen sjøis eller mindre enn 30% iskonsentrasjon
  • first-year ice = sesong-sjøis som er yngre enn 1 år
  • multiyear ice = sjøis som er eldre enn 1 år (og derved overlevet en sommer med smelting)
  • ambiguous = klasse for usikker isklassifisering, og kan enten være first-year ice eller multiyear ice

For mer informasjon om produkter for sjøiskant eller -type, se websiden til EUMETSAT OSI SAF. Denne inneholder både data, dokumentasjon og quicklooks.