Sjøisdrift

Nordlige halvkule Sørlige halvkule
Isdrift - Grov oppløsning

latest drift arc

latest drift wed

Isdrift - Medium oppløsning

latest drift arc

 

 

Sjøisdriftproduktet med grovere romlig oppløsning består av isbevegelsesvektorer med et tidsinterval på 48 timer og er beregnet fra en avansert krysskorrelasjonsmetode kalt Continuous Maximum Cross-Correlation (CMCC). 

Et annet sjøisdriftprodukt med middels romlig oppløsning består av isbevegelsesvektorer med et tidsinterval på 24 timer og er beregnet fra en metode kalt Maximum Cross-Correlation (MCC). Inndata er omtrent ~1km infrarød eller optiske data.

For mer informasjon om de forskjellige sjøisdriftprodukter, se websiden til EUMETSAT OSI SAF. Denne inkluderer både data, dokumentasjon og quicklooks.