snow

Snøkart midlertidig utilgjengelig på grunn av mørketid / lav sol

Snøkartene lages fra satellittmålinger av reflektert sollys. På grunn av lav solhøyde / mørketid er kartene utilgjengelig deler av vinteren. Fra starten av februar - når det er tilstrekkelig sollys til å generere kartene - vil de igjen bli tilgjengelige på cryo.met.no.

Tags: 

Pages

Subscribe to RSS - snow