Snow

Nye snødybdefigurer på cryo.met.no

Snødybde observeres daglig, både manuelt og automatisk, på stasjoner over hele Norge. På cryo.met.no har vi nå videreutviklet et produkt som viser snødybden så langt denne vinteren i forhold til hva det pleier å være og tidligere rekorder.

Tags: 

Rask snøsmelting i nord

Etter en snørik vinter med snødybderekorder flere steder i landet, har mer enn halve Troms og Finnmark i løpet av de siste par ukene smeltet fri for snø.

Tags: 

Fortsatt mye snø i Norge

Andel snødekt areal for Fastlands-Norge 28. mai 2020Vi nærmer oss juni, og 60% av Norge er fortsatt dekket av snø. Dette er betydelig mer enn hva som har vært vanlig for de seneste årene. I fjor på denne tiden var ca 30% av landet snødekt, mens den varme våren 2018 ga en snødekning på omtrent 10% i månedsskiftet mai/juni.

Tags: 

Årets snøsmelting - dag for dag

Snødekkekart for Norge 2020.04.01Mens deler av Sør-Norge går en grønnere vår i møte finnes det fortsatt store mengder snø mange plasser i Norge. 

Tags: 

Pages

Subscribe to RSS - Snow