Arctic

Sommer i Arktis

Det går mot sommer i Arktis, og sjøisen er godt inne i sin årlige smelteperiode. Fra sin maksimale utbredelse i mars, som i år fant sted rundt 3. mars da isen dekket et areal på 15.2 millioner km2, vil det isdekte arealet bli mer enn halvert fram mot et minimum i september.