Automatisk sjøisanalyse

 

Produktet er produsert uten menneskelig interaksjon og gir ingen garanti. Sterk vind over åpent hav kan i noen tilfeller bli tolket som is. I tillegg kan smeltedammer på isen medføre for lav iskonsentrason. Ta kontakt med Frode Dinessen (froded@met.no) for mer informasjon.

Dette er et automatisk generert produkt av sjøiskonsentrasjon, basert på satellittdata fra AMSR2 og Sentinel-1. Fra passiv mikrobølgedata fra AMSR2 genereres sjøiskonsentrasjon med en horisontal oppløsning på omtrent 5km. Data fra Sentinel-1 syntetisk apertur-radar (SAR) har en pikseloppløsning på 40x40 meter der hver piksel blir klassifisert til sjøis eller vann. Fra dette beregnes iskonsentrasjonen ved å beregne andel sjøis innenfor et område på 1x1km. De to konsentrasjonsproduktene blir så kombinert til ett sjøiskonsentrasjons-produkt med en romlig oppløsning på omtrent 1x1 km. Produktet blir daglig oppdatert rundt 12:00 UTC med siste tilgjengelige data som er lastet ned til MET. Sentinel-1-data kan lastes ned fra den nasjonale datahuben på NBS